Om oss

Advokatfellesskapet består av firmaene Advokat Siri Øvstebø as og Barne-og familieadvokaten as.

siri_1

advokat Siri Øvstebø, driver Advokat Siri Øvstebø as, org.nr. 915 624 405

Tlf. 98 07 54 80

madelaine

advokat Madelaine Agdestein Børtveit, driver Barne- og familieadvokaten as, org.nr. 824 643 792

Tlf. 41 55 96 44

TIDLIGERE PRAKSIS

Tidligere jobbet vi begge i Advokat Siri Øvstebø as. Madelaine hadde sin fullmektigpraksis i firmaet, men driver nå på selvstendig basis. Vi har derfor etablert oss som et kontorfellesskap.

VÅRE HOVEDARBEIDSOMRÅDER

 • Skilsmisse/skifte
 • Barnefordeling/fast bosted og samvær
 • Barnevern
 • Testament/arv/skifte
 • Arbeidsrett/trygd/forsikring
 • Pasientskadeerstatning
 • Kontrakter
 • Bistandsadvokat
 • Forsvarer

___________________________________

CV – SIRI

UTDANNING

 • 2003   English Commercial Law, College of Law, London
 • 2000   Styrekompetanse, BI Bergen
 • 1997   Cand.jur, Universitetet i Bergen
 • 1989   Sosiologi grunnfag, Universitetet i Oslo

ARBEIDSERFARING

 • 2009 – d.d.     Egen praksis, Advokat Siri Øvstebø as
 • 2007 – 2009   Advokatfullmektig, Advokat Flatebø og Co.
 • 2002 – 2007   Rettshjelper, deltid
 • 2004 – 2007   Seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratet
 • 2002 – 2004   Koordinator i Hordaland Røde kors
 • 1999 – 2002   Førstekonsulent ved Stord trygdekontor
 • 1997 – 1999   Førstekonsulent ved Høgskolen Stord/Haugesund

STYREVERV

 • Tidligere nestleder i Amnesty International Norge
 • Tidligere styreleder i Rettshjelperenes juristforening
 • Tidligere styremedlem i Akademikerne næring

___________________________________

CV – MADELAINE

UTDANNING

Rettsvitenskap fullført i UIB Vår 2013.
Valgfag :arbeidsrett 1 (10 studiepoeng), politirett (20 stp) og uutonomi og tvang i helse og sosialsektoren (10stp)

Master:

Bevisprovokasjon som etterforskningsmetode, og bevisavskjæring ved ulovlig bevisprovokasjon ( 30 stp)

ARBEIDSERFARING

 • Mars 2020                           Egen praksis, Barne- og familieadvokaten as
 • Des 13 – mars 2020            Advokat Siri Øvstebø as
 • Apr 14 -juli 2015                Barneverntjenesten i Tysnes
 • 2010 – 2014                          Pleieassistent, Stord kommune
 • 2008                                      Butikksjef Vila
 • 2007                                      Restaurantsjef Jafs

STYREVERV

 • Tidligere styreleder Sameiget Vestlivegen 2 og 4